Ulogiran kao: niste ulogirani [Login
Naziv:
SaaN računala društvo s ograničenom odgovornošću za informatičke usluge
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem Tt-14/1851-5, s matičnim brojem subjekta (MBS): 080483777, član društva Andrea Polovina, iznos temeljnog kapitala 878.000 kuna, uplaćen u cijelosti.
Matični broj:
01930087
OIB:
84207285655
Adresa:
J.J. Strossmayera 14/C, 32000 Vukovar, Hrvatska
Telefon:
+38512921548
Fax:
+38512921549
E-mail:
info@saan.tv
Plaćanje:
MasterCard i VISA kreditnim karticama i Maestro, VISA Electron debitnim karticama
 
  
IBAN Zagrebačka banka d.d.:
HR83 2360 0001 1018 3138 2
IBAN Privredna banka Zagreb d.d.:
HR40 2340 0091 1103 6374 7
Reklamacije:
Reklamacije vezane za SaaN.tv uslugu se zaprimaju isključivo e-mail porukom na adresu info@saan.tv ili preporučenom pošiljkom na adresu SaaN računala d.o.o., u roku od 8 dana od obavljene narudžbe.

Sve reklamacije obvezuje se riješiti SaaN računala d.o.o. u dogovoru s krajnjim korisnikom.